Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Voksne > Misjon
22. januar 2021
  |  Logg inn
Misjon

Det er stort engasjement for misjon i Sør-Innherad

Alle menighetene i Frosta, Levanger og Verdal har misjonsprosjekter eller samarbeidsmenigheter som de støtter økonomisk og på andre måter.

Følgende prosjekt er registrert:

Frosta menighet: 
Normisjon, Helse i Nepal som støtter sykehuset i Okhaldhunga og Partners, Bærekraftige skoler i Myanmar

Åsen menighet: 
Normisjon, Helse i Nepal som støtter sykehuset i Okhaldhunga

Ekne og Markabygda menigheter: 
NMS, landsbyutvikling i Etiopia

Alstadhaug menighet 
NMS, tilrettelegge behandling for kvinner med fødselsskade i Etiopia

Levanger menighet: 
Israelsmisjonen, Caspari senter i Jerusalem
NMS, arbeid blant barn og unge i Thailand
Normisjon, radioarbeid blant Fulani-folket i Vest-Mali

Ytterøy og Okkenhaug menigheter: 
NMS, integrert landsbyutvikling i Baraområdet på Madagaskar

Vinne menighet: 
Støtter Petelikirkens barnehjem i Tallin, Estland

Stiklestad menighet: 
NMS, utviklingsarbeid i Blånildalen i Etiopia

Vuku og Vera menigheter: 
NMS, integrert landsbyutvikling i Baraområdet på Madagaskar