Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Musikk > Levanger kantori
22. januar 2021
  |  Logg inn
Levanger kantori
Om koret
Levanger kantori ble opprettet i 2005 av Knut Ola Vang. Koret overtok funksjonen til Levanger kirkekor som ble opprettet av Paul Okkenhaug i 1974.

Levanger kantori er tilknyttet Levanger menighet og Levanger kirke. Koret deltar ved kirkens høytider, kulturprogram i Levanger kirke, i tillegg til egne prosjekter.

Kantoriet er et ambisiøst kor som synger klassisk og moderne kirkemusikk. Vårt mål er hele tiden å strekke oss til større musikalske høyder.

Dirigent og kunstnerisk leder er Erling Neergård. Koret styres sammen med kantor og en rådsgruppe bestående av fire medlemmer i koret.
Kantoriet søker nye sangere
Levanger kantori søker nye sangere.

Kontakt kantor Erling Neergård hvis du ønsker å være med.

Telefon: 98245315, erling.neergard@sikirken.no

 

Program

Kantoriet har mye spennende på repertoaret. Ta kontakt med dirigent Erling Neergård for detaljert program.