Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Menighet > Vinne
22. januar 2021
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Vinne kyrkje

 
Vinne kyrkje har plass til 180 personar. Er det billettsal, er det sett eit tak på 120 billettar.
Klikk på bilete for meir informasjon om Vinne kyrkje.
Vinne sokneråd

Medlemmer i Vinne sokneråd 2019-2023:

Maj Brit Slapgaard Larsen (leder mr og repr fellesråd)
Astri Strand Vikan
Gjertrud Vinne
Ragnhild Burmo
Ann Sissel Vehus
Sissel Woll
Vidar Hynne
Petter Ivar Valbekmo (nestleder)

Varamedlemmer:

Gunn Alice Valstad Ydse
Magne Holmli
Dagrun Synnøve Krokstad
Knut Langdal

Medlemmer i Vinne sokneråd 2015-2019:
Maj Brit Slapgaard Larsen, leiar
Svenn Edgar Balgård
Rønnaug Modell Viken
Beate Kristin Sakshaug Pettersen
Ann Sissel Vehus
Randi Kristin Thingstad Stokkan
Solveig Lunde Valbekmo
Ragnhild Burmo
Christine Waanders, prest

 

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan gje kollekt eller gåve til kyrkjelyden med mobilappen Vipps.
Last ned appen til smarttelefonen din. Send ynskja beløp til Vinne sokn på Vipps-nummer 122377.
Gåver som vert gjeve på gudstjenestedagen går til det føremålet for offeret som soknerådet har fastsett for denne dagen. Offer på andre dager går til kyrkjelyden.