Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Menighet > Markabygda
22. januar 2021
  |  Logg inn
Kalender

Kalenderdetaljer


 

Markabygda kirke

 
Markabygda kirke rommer totalt 170 personer. Ved billettsalg regnes maks 130.
Klikk på bilde for mer informasjon om Markabygda kirke.
Menighetsrådet

Medlemmer i Markabygda menighetsråd 2019 - 2023:

Kathrine Jenshus Elverum (nestleder
Erlend Kulaas (leder og repr Fellesrådet)
Ann Sissel Jørgensen
Elin Vinje

Varamedlemmer:

Ole Martin Nyborg
Inge Augdal
Brit Eva Vordal
Solfrid Moås Teigen
Maren Oversand Einseth


Medlemmer i Markabygda menighetsråd 2015-2019:
Geir Augdal, leder
Hågen Trætli
Brit Johanne Løvli
Terje Fordal
Eirik Magne Bakken, prest

Referat fra menighetsrådsmøte 220120

Referat fra menighetsrådsmøte 100620

Referat fra menighetsrådsmøte 190820

Referat fra menighetsrådsmøte 300920

Referat fra menighetsrådsmøte 101020

Gi din kollekt eller gave med mobilen!

Du kan nå gi kollekt eller gave til menigheten med mobilappen Vipps.
Last ned appen til din smarttelefon. Send ønsket beløp til Markabygda menighet på Vipps-nummer 122363.
Gaver som blir gitt på gudstjenestedag går til dagens formål, mens gaver gitt på andre dager går til menighetens arbeid.