Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Menighet
22. januar 2021
  |  Logg inn
Menighetene i Sør-Innherad prosti:


Trykk på navnet til den enkelte menighet for mere opplysninger.

Alstadhaug
Ekne
Frosta
Levanger
Markabygda
Okkenhaug
Stiklestad
Vera
Vinne
Vuku
Ytterøy
Åsen