Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Konfirmant > Verdal
22. januar 2021
  |  Logg inn
Innmelding til konfirmasjon

 

KONFIRMASJONSDATOER 2020 - 2021 I VERDALVELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2021 I VERDAL!
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og om andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

HVA MED MEG SOM IKKE ER DØPT?
For å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en privat seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare spedbarn som blir døpt.

INFORMASJONSMØTER

På grunn av koronna og Covid-19 kan vi ikkearrangere informasjonsmøter som tidligere. Konfirmanter og foreldre/foresatte inviteres derfor til digitalt informasjonsmøte, dette legges ut på kirkens facebook-side; Kirkene i Verdal og Konfirmant i Verdal. ta gjerne kontakt med kateket Siv Jørgensen om det er noe som dere trenger avklart eller informasjon om. likeså om det er behov for tilpasset opplegg.SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Gå inn på www.sikirken.no Finn fanen som heter Konfirmant. Åpner mandag 8.juni kl 15.00. Finn Stiklestad, Vinne eller Vuku menighetet i listen og klikk på den. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere. Meld på helst innen 25. juni 2020

KONFIRMANTAVGIFT: Kr 1200,-. Denne dekker alle utgifter til konfirmasjonstiden.
Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:
*Vi bryr oss om konfirmantene
*Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig
*Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter
*Vi sender ut informasjon i god tid
*Vi svarer på epost og telefon

Av konfirmanten forventes det at:
*Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter
*Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden
*Du møter presis til timene og tar med Bibel og skrivesaker
*Du tar igjen fravær med oppgaveløsning eller  annen avtalt aktivitet

Av de foresatte forventes det at:
* Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.
* Dere stiller på dugnad og fasteaksjon med kjøring og anen praktisk hjelp.
* Dere møter på foreldremøtene

VIKTIGE DATOER:

Elektronisk påmelding åpner på denne siden mandag 8. juni kl.15:00.

STIKLESTAD
Oppstartseminar fredag 29. august.

Presentasjon søndag 31. august.
Konfirmasjon lørdag 24. april kl 10:30 og 12:30, søndag 25. april kl. 10:30 og 12:30   lørdag 8. mai kl. 10:30 og 12:30, søndag 9. mai kl. 10:30 og 12:30.

VINNE
Oppstartseminar fredag 4. september/søndag 6. september
Presentasjon søndag 6. september 
Konfirmasjon lørdag 22. mai kl. 10:30 og 12:30, søndag 23. mai kl. 10:30 og 12:30.

VUKU
Oppstartseminar fredag 4.september/søndag 6. september
Presentasjon søndag 6. september 
Konfirmasjon lørdag 29. mai kl. 10:30 og 12:30, søndag 30. mai kl. 10:30 og 12:30.

Ved spørsmål, kontakt kateket Siv Jørgensen 982 45 325.