Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Konfirmant > Levanger/Ytterøy/Okkenhaug
22. januar 2021
  |  Logg inn
Informasjon om konfirmasjon


VELKOMMEN SOM KONFIRMANT 2021 I LEVANGER, YTTERØY OG OKKENHAUG!
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og om andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

HVA MED MEG SOM IKKE ER DØPT?
For å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en privat seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare spedbarn som blir døpt.

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Gå inn på www.sikirken.no Finn fanen som heter Konfirmant. Trykk på denne. Finn Levanger, Ytterøy eller Okkenhaug menighet i listen og klikk på den. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere. Meld på helst innen 1. juli 2020.

Valg av konfirmasjonsdato avgjør hvilken undervisingsgruppe konfirmanten vil bli tildelt.

KONFIRMANTAVGIFT: Kr 1.900,-. Denne dekker alle utgifter til konfirmasjonstiden.

FORVENTNINGER:
Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:
* Vi bryr oss om konfirmantene.
* Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig.
* Vi vil sammen med konfirmantene lage god undervisning og flotte aktiviteter.
* Vi sender ut informasjon i god tid.
* Vi svarer på epost og telefon. (i arbeidstiden)

Av konfirmanten forventes det at:
* Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter
* Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden
* Du møter presis til timene og tar med Bibel og skrivesaker
* Du tar igjen fravær med oppgaveløsning eller annen avtalt aktivitet

Av de foresatte forventes det at:
* Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.
* Dere stiller på fasteaksjonen med bilkjøring eller annen praktisk hjelp.
* Dere møter på foreldremøtene

VIKTIGE DATOER:

LEVANGER
Oppstart: Onsdag 23. september kl. 17:00 - 21:00. Pilgrimsvandring, med avsluttende gudstjeneste i Munkeby.
Presentasjon søndag 27. september kl. 19:00. Foreldre tenner lys for sin konfirmant. Foreldremøte.
Konfirmasjoner i Levanger kirke 2021: Søndag 2. mai, lørdag 8. mai, søndag 9. mai og Kristi h.f.dag torsdag 13. mai

YTTERØY
Oppstart: Onsdag 23. september kl. 17:00 - 21:00. Pilgrimsvandring, med avsluttende gudstjeneste i Munkeby.
Presentasjon søndag 4. oktober kl. 19:00. Foreldre tenner lys for sin konfirmant. Foreldremøte.
Konfirmasjon 1. pinsedag, søndag 23. mai.

OKKENHAUG
Oppstart: Onsdag 23. september kl. 17:00 - 21:00. Pilgrimsvandring, med avsluttende gudstjeneste i Munkeby.
Presentasjon søndag 27. september kl. 11:00. Foreldre tenner lys for sin konfirmant. Foreldremøte.
Konfirmasjon søndag 30. mai