Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Konfirmant > Alstadhaug/Ekne/Markabygd
22. januar 2021
  |  Logg inn
Innmelding til konfirmasjon


VELKOMMEN SOM KONFIRMANT I ALSTADHAUG, EKNE OG MARKABYGD!
Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye opplevelser; Hvor kommer jeg fra? Finnes Gud? Vennskap og menneskeverd. Sorg og glede. Kjærlighet, seksualitet og samliv. Miljø og rettferdighet. Hvem er Jesus? I konfirmanttiden er det tid og rom for å tenke og stille spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og andre mennesker.

HVA ER KONFIRMASJON?
I konfirmasjonsgudstjenesten ber vi Gud om å velsigne og å styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, der Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

HVA MED MEG SOM IKKE ER DØPT?
F
or å bli konfirmert må du være døpt, men alle kan delta i konfirmasjonstida og undervisninga. Underveis finner du ut om du vil bli døpt. Oftere og oftere får vi spørsmål om å døpe 14-15-åringer. Det lar seg fint gjøre. Du bestemmer selv om dette skal skje i en egen seremoni, eller i en gudstjeneste. Det er ikke bare spedbarn som blir døpt.

SLIK MELDER DU DEG PÅ SOM KONFIRMANT:
Gå inn på www.sikirken.no Finn fanen som heter Påmelding konfirmasjon. Trykk på denne. Finn Alstadhaug, Ekne eller Markabygda sokn i listen og klikk på den. Dersom du ikke er sikker på alt som skal fylles inn, skriv det du vet og send inn, så ordner vi det som mangler senere. Har du særskilte behov, ta kontakt i god tid, så legger vi til rette i samarbeid med dere. Meld på helst innen 1. august 2020.

NB! Nytt av året er at dere som bor i Alstadhaug sokn, men som går på Lusk, melder dere på Alstadhaug sokn sitt undervisningsopplegg. Dere blir en egen gruppe, og konfirmasjon blir på Pinseaften.

KONFIRMANTAVGIFT: Kr 2000,-.
Denne dekker alle utgifter til konfirmasjonstiden, hovedparten går til leir.


FORVENTINGER
Menigheten ønsker at konfirmanttiden skal være en god og lærerik tid for alle konfirmantene, fylt med fine opplevelser, erfaringer og kunnskap til å ta med seg videre i livet. For at tiden skal bli best mulig, avtaler vi på forhånd hva vi kan forvente av hverandre.

Av ansatte og konfirmantledere kan dere forvente at:
*Vi bryr oss om konfirmantene
*Vi gjør vårt beste for at konfirmanttiden skal være lærerik og minneverdig
*Vi sammen med konfirmantene lager god undervisning og flotte aktiviteter
*Vi sender ut informasjon i god tid og svarer på epost og telefon.

Av konfirmanten forventer vi at:
*Du deltar på all undervisning og alle aktiviteter
*Du deltar på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmanttiden
*Du møter presis til timene og tar med Bibel og skrivesaker
*Du tar igjen fravær med ekstratime, gudstjenestedeltakelse eller oppgaveløsning

Av de foresatte forventer vi at:
* Dere følger opp og støtter konfirmantene. Gudstjenestene som inngår i konfirmantopplegget er åpne for alle, og dere er hjertelig velkommen.
* Dere stiller på fasteaksjonen med bilkjøring eller annen praktisk hjelp.
* Dere møter på foreldremøtene


VIKTIGE DATOER:

ALSTADHAUG
Konfirmasjon lørdag 29. mai kl. 11 og 13 og søndag 30. mai kl. 11
Konfirmasjon for de som går på Levanger ungdomsskole: Pinseaften 22. mai.

Presentasjon søndag 18. oktober kl. 19. Foreldre tenner lys for sin konfirmant. Første foreldremøte.

EKNE
Konfirmasjon Pinsedag 23. mai kl. 11.

Presentasjon søndag 27. september kl. 17. Foreldre tenner lys for sin konfirmant. Første foreldremøte.

MARKABYGD
Konfirmasjon Kristi himmelfartsdag 13. mai kl. 11.
Presentasjon søndag 20. september kl. 11. Foreldre tenner lys for sin konfirmant. Første foreldremøte.