Ordfører Svarva åpnet nydelen på Alstadhaug
22. september 2020
  |  Logg inn
Ordfører Svarva åpnet nydelen på Alstadhaug
Ordfører Svarva åpnet nydelen på Alstadhaug

Mandag 17.juni åpnet ordfører Robert Svarva nydelen på Alstadhaug kirkegård med høytidelig snorklipping.

Utvidelsen av Alstadhaug kirkegård med muslimsk gravfelt, ny driftsbygning og toalettbygg er ferdigstilt. Mandag 17.juni åpnet ordfører Robert Svarva nydelen med høytidelig snorklipping. Anlegget ble samtidig overlevert til Sør-Innherad kirkelige fellesråd som gravplassforvalter.

Det har vært arbeidet med utvidelse av Alstadhaug kirkegård over lang tid. I 2001 ble det utarbeidet en hovedplan for kirkegårdene i Levanger kommune, hvor Alstadhaug kirkegård ble foreslått som hovedkirkegård. Dette med et utvidelsesareal på hele 50-60 daa. Riksantikvaren stilte seg svært negativ til et så omfattende forslag. Begrunnelsen var den store historiske verdien til området og virkningen på kulturlandskapet. Det lokale ønsket om å utvikle kirkegården til hovedkirkegård ble derfor frafalt. I perioden fra 2001 til 2006 ble det i stedet arbeidet med flere alternative forslag til en mer begrenset utvidelse av kirkegården. Dette skjedde i dialog med Riksantikvaren og andre offentlige myndigheter, og førte fram til det utvidelsesområdet på i overkant av 8,5 daa som ligger i gjeldende reguleringsplan fra 2012.

Det er Levanger kommune som har vært byggherre for prosjektet. Dette har betydd at kommunen har stått for alt det praktiske og økonomiske rundt utvidelsen, med unntak av de nødvendige godkjenninger av gravplassplanen i Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Nidaros bispedømmeråd. 

Sør-Innherad kirkelige fellesråd og Levanger kommune har med dette fått en nødvendig og framtidsrettet utvidelse av Alstadhaug kirkegård som også inneholder navnet minnelund og muslimsk gravlund. I tillegg kommer en funksjonell og framtidsrettet driftsbygning som kan fungere som et nav også for uteaktiviteten for de andre kirkegårdene i Skogn og Åsen, samt et toalettbygg tilpasset bevegelseshemmede.

Ordfører Robert Svarva (t.v.) og fellesrådsleder Lasse Sandø.

 

Kirkeverge Gunnar Winther (t.h.) tok de oppmøtte med på en vandring over
nydelen av kirkegården, her på den muslimske delen av gravplassen. Det er
plass til litt over 100 muslimske graver.izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort