Listeforslag kirkevalget til ettersyn
22. februar 2020
  |  Logg inn
Listeforslag kirkevalget til ettersyn
Listeforslag kirkevalget til ettersyn

Listeforlag til menighetsrådsvalget / soknerådsvalget 2019 legges ut fortløpende slik at kirkevalgreglenes krav til ettersyn blir oppfylt (§ 7-5).

Nedenfor vil listeforlag til menighetsrådsvalget/soknerådsvalget 2019 bli lagt ut fortløpende slik at kirkevalgreglenes krav til ettersyn blir oppfylt (§ 7-5). Listeforslaget for det enkelte menighetsråd/sokneråd er satt med uthevet skrift og klikkbart når listeforslaget er lagt ut.

Frosta menighetsråd

Åsen menighetsråd

Ekne menighetsråd

Markabygda menighetsråd

Alstadhaug menighetsråd

Okkenhaug sokneråd

Levanger menighetsråd

Ytterøy menighetsråd

Stiklestad sokneråd

Vinne sokneråd

Vera og Vuku sokneråd