Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Fellesråd
22. januar 2021
  |  Logg inn
Gravplassene

Søk etter gravlagte og seremonier
Klikk her for å søke etter informasjon om gravlagte på gravplassene i Frosta, Levanger og Verdal.

Du får også informasjon om seremonier som skal avholdes de nærmeste dager.

Vedtekter
Gravferdsvirksomheten forvaltes etter
lokale vedtekter for gravplassene.


Feste av grav
Ved overdragelse av festeforhold for en grav, kan dette 
skjema fylles ut.
Ved oppsigelse av festeavtale, kan dette 
skjema fylles ut.

Møtebøker
 TittelBeskrivelse
Møtereferat 28.11.2019 (gammelt råd)Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 19.09.2019Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 20.06.2019Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 21.03.2019Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 31.01.2019Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 13.12.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 25.10.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 06.09.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 21.06.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 22.03.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 01.02.2018Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møterreferat 05.12.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 06.09.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 15.06.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 05.04.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.01.2017Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 22.11.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 05.10.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 06.09.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 21.06.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.05.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 14.04.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 08.03.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 26.01.2016Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.11.2015 nytt fellesråd 2015 - 2019Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 24.11.2015 gammelt fellesrådSør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 01.10.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 25.08.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 12.05.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 07.04.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 27.01.2015Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 28.10.2014Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Møtereferat 30.09.2014Sør-Innherad kirkelige fellesråd
Nyheter fra fellesrådet

Jann Karlsen er fellesrådets leder

Jann Karlsen er fellesrådets leder
Jann Karlsen er leder i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.
Les mer..
Medlemmer i Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Sør-Innherad kirkelige fellesråd ivaretar fellesrådsoppgavene for Den norske kirkes menigheter i Frosta, Levanger og Verdal.
 

Dette er Sør-Innherad kirkelige fellesråd for perioden 2019 - 2023:
Jann Karlsen, Levanger, leder

Thor Bertil Granum, Stiklestad, nestleder

Sverre Skogly, Frosta, AU-medlem

Trygve Bernhard Røsdal, Åsen

Tor Oluf Kjølen, Ekne

Erlend Kulaas, Markabygda

Steinar Mikalsen, Alstadhaug 

Anne Kristine Vigen, Ytterøy

Olav Sørheim, Okkenhaug

Petter Ivar Valbekmo, Vinne

Tor Martin Nordtømme, Vera og Vuku

Gustav Danielsen, prost

Frode Revhaug, kommunal repr. fra Frosta 

Børge Lund, kommunal repr. fra Levanger

Trude Holm, kommunal repr. fra Verdal

Arbeidsutvalget i Sør-Innherad kirkelige fellesråd består av følgende faste medlemmer:
Jann Karlsen, Levanger, leder

Thor Bertil Granum, Stiklestad, nestleder

Sverre Skogly, Frosta, AU-medlem

Gustav Danielsen, prost

Kirkeverge Børge Lund er saksbehandler og sekretær for fellesrådet og arbeidsutvalget.

Administrasjon

Sør-Innherad kirkelige fellesråd har en ledelse bestående av kirkeverge og fire linjeledere:

 
 
Børge Lund
Kirkeverge

Olav Skogen
Driftsleder


Helga Mathea Pettersen Nøst
Linjeleder undervisning

Rønnaug Torland Løvrød
Linjeleder diakoni          


Erling Neergård
Linjeleder kirkemusikk